PERSONDATAPOLITIK

Persondatapolitik for Advokatanpartsselskab Kaare Kristensen 

Persondatapolitik for Advokatanpartsselskab Kaare Kristensen 

Persondatapolitik for Advokatanpartsselskab Kaare Kristensen 

Persondatapolitik for Advokatanpartsselskab Kaare Kristensen 

Advokatfirmaet er omfattet af reglerne om persondatapolitik og advokatfirmaet er forpligtiget til at behandle dine persondata i henhold til persondataforordningen. Beskyttelsen af dine persondata prioriteres højt og advokatfirmaet har derfor en persondatapolitik, som bliver løbende udviklet. Vi forsøger således gennem denne politik, at skabe de bedste og mest sikre rammer, for at beskytte de persondata vi indhenter, eller modtager fra vore klienter eller fra tredjemand.

Advokatfirmaet har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, og disse har forpligtiget sig til, at overholde persondataforordningens bestemmelser (GDPR). Vi indsamler og behandler kun de personlige oplysninger, der er nødvendige for os, for at håndtere den sag vi skal behandle for dig, for at kunne opfylde lovgivningen.

Advokat Kaare Kristensen og medarbejderne er underlagt tavshedspligt, og må ikke uberettiget videregive oplysninger, de har fået kendskab til gennem deres arbejde i advokatfirmaet.

De fleste af de oplysninger vi indsamler fra og om dig som klient vil oftest være ikkefølsomme oplysninger. Vi bruger disse oplysninger til at varetage dine interesser. I det omfang, det er nødvendigt for at varetage dine interesser, vil dine oplysninger blive videregivet til tredjemand. Dette kan for eksempel ske i forbindelse med indgivelse af stævning, aftaleindgåelse m.v. Hvis du er part i en sag som advokatfirmaet behandler, vil advokatfirmaet ofte modtage eller indsamle begrænsede oplysninger om dig. Disse oplysninger vil oftest være identifikations- og kontaktoplysninger, så som navn, adresse, telefonnummer, mailadresse og fødselsdato – i sjældnere tilfælde også personnummer.

Du kan som klient og part i en sag altid kontakte advokatfirmaet for at få oplyst præcist, hvilke oplysninger vi opbevarer om dig. Adgangen kan dog være begrænset af lovgivningen og i visse tilfælde også af andre personers ret til privatlivsbeskyttelse.

Advokatfirmaet indsamler ikke personlige oplysninger om besøgende på vores hjemmeside.

Advokatfirmaet opbevarer ovennævnte oplysninger i op til 10 år efter sagens afslutning af hensyn til rådgiveransvar og forældelse. Såfremt der i visse sager er en kortere opbevaringsperiode, vil oplysningerne blive slettet i overensstemmelse hermed.

Hvis du konstaterer at de oplysninger advokatfirmaet har registreret om dig er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at få oplysningerne rettet eller slettet med de begrænsninger, der følger af lovgivningen. Hvis advokatfirmaet ved en fejl har videregivet forkerte oplysninger til andre, vil advokatfirmaet naturligvis rette fejlen omgående.

Hvis advokatfirmaet behandler dine oplysninger på baggrund af dit samtykke eller som følge af en aftale, kan du have ret til at få de oplysninger, som du har leveret til os, udleveret i elektronisk format.

Såfremt du er utilfreds med advokatfirmaets behandling af dine personoplysninger, kan du klage til advokatfirmaet ved skriftligt at rette henvendelse til os på adressen Silkeborgvej 37, 7400 Herning eller mailadressen info@advokatkaarekristensen.dk ligesom du har mulighed for at klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, mailadresse dt@datatilsynet.dk.

_MGL1080

Kaare Kristensen 

Kaare Kristensen 

Advokat og indehaver

Advokat og indehaver

Kontakt os i dag til en uforpligtende dialog om dine juridiske udfordringer

Kontakt os i dag til en uforpligtende dialog om dine juridiske udfordringer

Kontakt os i dag til en uforpligtende dialog om dine juridiske udfordringer

Kontakt os i dag til en uforpligtende dialog om dine juridiske udfordringer

Kontakt os i dag til en uforpligtende dialog om dine juridiske udfordringer

KONTAKT OS

+45  97 12 62 11 

+45  97 12 62 11 

+45  97 12 62 11 

info@advokatkaarekristensen.dk

info@advokatkaarekristensen.dk

info@advokatkaarekristensen.dk

KONTORETS TELEFONTID

TELEFONTID

TELEFONTID

Mandag - Torsdag 8-16 

Mandag - Torsdag 8-16 

Fredag 8-14

Fredag 8-14

ADRESSE

ADRESSE

Advokat Kaare Kristensen 

Advokat Kaare Kristensen 

Silkeborgvej 37

Silkeborgvej 37

7400 Herning

7400 Herning