INFORMATION

Advokatanpartsselskabet Kaare Kristensen 

 

Advokatanpartsselskabet Kaare Kristensen 

 

Advokatanpartsselskabet Kaare Kristensen 

AdvokatanpartsselskabetKaare Kristensen 

ADVOKATANPARTSSESKABET KAARE KRISTENSEN

SILKEBORGVEJ 37 A

7400 HERNING

Advokatanpartsselskabet Kaare Kristensen driver forretning fra adressen Silkeborgvej 37 7400 Herning. vi kan kontaktes på tlf. nr. 97 12 62 11, samt via e-mail på info@advokatkaarekristensen.dk

Vores cvr. nr. er 20099682

Firmaet drives som et anpartsselskab, med advokat Kaare Kristensen som eneste indehaver. 

Firmate har klientbankkonto i SparNord, Herning afd. 

I tilfælde af en banks konkurs for indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskyderne og investorer. Garantisummen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.) dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti. 

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk  

Advokat Kaare Kristensen er beskikket af justitsministeriet i Danmark og er dn del ad Advokatsamfundet. 

Advokat Kaare Kristensen er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordningen tegnet hos Dahlberg. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomehed udøvet af advokat Kaare Kristensen, uanset hvor advokatvirksomeheden udøves. 

Advokatanpartsselskabet Kaare Kristensen anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten. 

Advokat Kaare Kristensen er omfattet af Advokatsamfundets tilsyn- og disiplinærsystem og af regler om god advokatskik, jfr. Retsplejeloven § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af advokatanpartsselskabet Kaare Kristensen og/eller utilfredshed med advokat Kaare Kristensens adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/ellers adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk 

Kontakt os i dag til en uforpligtende dialog om dine juridiske udfordringer

Kontakt os i dag til en uforpligtende dialog om dine juridiske udfordringer

Kontakt os i dag til en uforpligtende dialog om dine juridiske udfordringer

Kontakt os i dag til en uforpligtende dialog om dine juridiske udfordringer

Kontakt os i dag til en uforpligtende dialog om dine juridiske udfordringer

KONTAKT OS

+45  97 12 62 11 

+45  97 12 62 11 

+45  97 12 62 11 

info@advokatkaarekristensen.dk

info@advokatkaarekristensen.dk

info@advokatkaarekristensen.dk

KONTORETS TELEFONTID

TELEFONTID

TELEFONTID

Mandag - Torsdag 8-16 

Mandag - Torsdag 8-16 

Fredag 8-14

Fredag 8-14

ADRESSE

ADRESSE

Advokat Kaare Kristensen 

Advokat Kaare Kristensen 

Silkeborgvej 37

Silkeborgvej 37

7400 Herning

7400 Herning