Asyl- & udlændingeret-img

RÅDGIVNING

Asyl- & udlændingeret

RÅDGIVNING

Asyl- & udlændingeret

RÅDGIVNING

Asyl- & udlændingeret

RÅDGIVNING

Asyl- & udlændingeret

RÅDGIVNING

Asyl- & udlændingeret

HURTIGT OVERBLIK:

HURTIGT OVERBLIK:

HURTIGT OVERBLIK:

• Specialiseret rådgivning

• Specialiseret rådgivning

• Specialiseret rådgivning

• Mange års erfaring

• Mange års erfaring

• Mange års erfaring

• Anvender gode tolke der taler klientens modersmål

• Anvender gode tolke der taler klientens modersmål

• Anvender gode tolke der taler klientens modersmål

• Fører gerne sager over hele landet

• Fører gerne sager over hele landet

• Fører gerne sager over hele landet

RELEVANTE FAGOMRÅDER:

RELEVANTE FAGOMRÅDER:

Asyl- og udlændinge ret er kompliceret og kræver stor viden på området. Jeg har gennem mange år haft adskillige sager om asyl, familie sammenføring, opholdstilladelse m.v. og har derfor stort kendskab til området
 
Jeg har mødt adskillige gange i Flygtningenævnet og kender derfor procedurene for sagsbehandlingen i flygtningenævnet.
 
Det er meget svært at få asyl i Danmark og det er derfor vigtig at få rådgivning så hurtigt som muligt.
 
Udlændingestyrelsen vurderer hvert eneste ord der bliver sagt og sammenholder det med hvad der tidligere er sagt i sagen. Mange falder desværre i den fælde at de til 1. asyl samtale får oplysning om at denne samtale kun er en foreløbig og indledende samtale, og at der senere, og måske mange måneder senere, kommer en uddybende samtale.
 
Hvad asylansøgerne ofte ikke ved eller bliver oplyst om er, at deres udtalelser under disse samtaler bliver sammenholdt ord for ord af udlændingestyrelsen og at asylansøgernes sager ofte bliver stemplet som utroværdige fordi der er forskelle i hvad asylansøgerne har fortalt under de 2 asylsamtaler.
 
Det sker desværre ofte fordi asylansøgerne under 1. samtale har en naturlig mistro til myndighederne på grund af deres oplevelser i hjemlandet og kun svarer på det de bliver spurgt om og tror at de så senere for lejlighed til at svare på spørgsmål under anden asylsamtale.
 
Ved udlændingestyrelsens vurdering om der skal gives asyl viser det sig så ofte, at der gives afslag på asyl fordi asylansøgeren ikke har fortalt det samme under begge asylsamtaler.
 
Det er derfor vigtigt at kontakte advokat Kaare Kristensen så hurtigt som muligt så du som asylansøger bliver advaret mod fælderne. Det samme gælder ved behandling af bl.a. familiesammenføringssager.
 
Tro ikke det er let. Søg derfor rådgivning.
 
Området er desværre præget at dårlige rådgivere. Mange af mine klienter har troet på landsmænd eller andre udlændinge, som har slået sig op som juridiske rådgivere og kræver store betalinger forud. Disse såkaldte rådgivere udnytter ofte deres kunders tillid og har oftest ikke den nødvendige erfaring til at føre den slags sager. Jeg har efterhånden haft rigtig mange sager som er blevet fejlbehandlet på grund af disse såkaldte juridiske rådgiver, og ofte er det umuligt at rette op på denne forkerte rådgivning.
 
Søg derfor rådgivning hos os så hurtigt som muligt, så du kan få den rigtige rådgivning fra start til slut.
 
Vi anvender kun gode tolke, som har tolke erfaring, og søger altid for at få en tolk som taler samme modersmål som klienten.
 
Jeg fører sager og kommer over hele landet i forbindelse med behandling af asyl og udlændinge sager.

Asyl- og udlændinge ret er kompliceret og kræver stor viden på området. Jeg har gennem mange år haft adskillige sager om asyl, familie sammenføring, opholdstilladelse m.v. og har derfor stort kendskab til området
 
Jeg har mødt adskillige gange i Flygtningenævnet og kender derfor procedurene for sagsbehandlingen i flygtningenævnet.
 
Det er meget svært at få asyl i Danmark og det er derfor vigtig at få rådgivning så hurtigt som muligt.
 
Udlændingestyrelsen vurderer hvert eneste ord der bliver sagt og sammenholder det med hvad der tidligere er sagt i sagen. Mange falder desværre i den fælde at de til 1. asyl samtale får oplysning om at denne samtale kun er en foreløbig og indledende samtale, og at der senere, og måske mange måneder senere, kommer en uddybende samtale.
 
Hvad asylansøgerne ofte ikke ved eller bliver oplyst om er, at deres udtalelser under disse samtaler bliver sammenholdt ord for ord af udlændingestyrelsen og at asylansøgernes sager ofte bliver stemplet som utroværdige fordi der er forskelle i hvad asylansøgerne har fortalt under de 2 asylsamtaler.
 
Det sker desværre ofte fordi asylansøgerne under 1. samtale har en naturlig mistro til myndighederne på grund af deres oplevelser i hjemlandet og kun svarer på det de bliver spurgt om og tror at de så senere for lejlighed til at svare på spørgsmål under anden asylsamtale.
 
Ved udlændingestyrelsens vurdering om der skal gives asyl viser det sig så ofte, at der gives afslag på asyl fordi asylansøgeren ikke har fortalt det samme under begge asylsamtaler.
 
Det er derfor vigtigt at kontakte advokat Kaare Kristensen så hurtigt som muligt så du som asylansøger bliver advaret mod fælderne. Det samme gælder ved behandling af bl.a. familiesammenføringssager.
 
Tro ikke det er let. Søg derfor rådgivning.
 
Området er desværre præget at dårlige rådgivere. Mange af mine klienter har troet på landsmænd eller andre udlændinge, som har slået sig op som juridiske rådgivere og kræver store betalinger forud. Disse såkaldte rådgivere udnytter ofte deres kunders tillid og har oftest ikke den nødvendige erfaring til at føre den slags sager. Jeg har efterhånden haft rigtig mange sager som er blevet fejlbehandlet på grund af disse såkaldte juridiske rådgiver, og ofte er det umuligt at rette op på denne forkerte rådgivning.
 
Søg derfor rådgivning hos os så hurtigt som muligt, så du kan få den rigtige rådgivning fra start til slut.
 
Vi anvender kun gode tolke, som har tolke erfaring, og søger altid for at få en tolk som taler samme modersmål som klienten.
 
Jeg fører sager og kommer over hele landet i forbindelse med behandling af asyl og udlændinge sager.

Asyl- og udlændinge ret er kompliceret og kræver stor viden på området. Jeg har gennem mange år haft adskillige sager om asyl, familie sammenføring, opholdstilladelse m.v. og har derfor stort kendskab til området
 
Jeg har mødt adskillige gange i Flygtningenævnet og kender derfor procedurene for sagsbehandlingen i flygtningenævnet.
 
Det er meget svært at få asyl i Danmark og det er derfor vigtig at få rådgivning så hurtigt som muligt.
 
Udlændingestyrelsen vurderer hvert eneste ord der bliver sagt og sammenholder det med hvad der tidligere er sagt i sagen. Mange falder desværre i den fælde at de til 1. asyl samtale får oplysning om at denne samtale kun er en foreløbig og indledende samtale, og at der senere, og måske mange måneder senere, kommer en uddybende samtale.
 
Hvad asylansøgerne ofte ikke ved eller bliver oplyst om er, at deres udtalelser under disse samtaler bliver sammenholdt ord for ord af udlændingestyrelsen og at asylansøgernes sager ofte bliver stemplet som utroværdige fordi der er forskelle i hvad asylansøgerne har fortalt under de 2 asylsamtaler.
 
Det sker desværre ofte fordi asylansøgerne under 1. samtale har en naturlig mistro til myndighederne på grund af deres oplevelser i hjemlandet og kun svarer på det de bliver spurgt om og tror at de så senere for lejlighed til at svare på spørgsmål under anden asylsamtale.
 
Ved udlændingestyrelsens vurdering om der skal gives asyl viser det sig så ofte, at der gives afslag på asyl fordi asylansøgeren ikke har fortalt det samme under begge asylsamtaler.
 
Det er derfor vigtigt at kontakte advokat Kaare Kristensen så hurtigt som muligt så du som asylansøger bliver advaret mod fælderne. Det samme gælder ved behandling af bl.a. familiesammenføringssager.
 
Tro ikke det er let. Søg derfor rådgivning.
 
Området er desværre præget at dårlige rådgivere. Mange af mine klienter har troet på landsmænd eller andre udlændinge, som har slået sig op som juridiske rådgivere og kræver store betalinger forud. Disse såkaldte rådgivere udnytter ofte deres kunders tillid og har oftest ikke den nødvendige erfaring til at føre den slags sager. Jeg har efterhånden haft rigtig mange sager som er blevet fejlbehandlet på grund af disse såkaldte juridiske rådgiver, og ofte er det umuligt at rette op på denne forkerte rådgivning.
 
Søg derfor rådgivning hos os så hurtigt som muligt, så du kan få den rigtige rådgivning fra start til slut.
 
Vi anvender kun gode tolke, som har tolke erfaring, og søger altid for at få en tolk som taler samme modersmål som klienten.
 
Jeg fører sager og kommer over hele landet i forbindelse med behandling af asyl og udlændinge sager.

Asyl- og udlændinge ret er kompliceret og kræver stor viden på området. Jeg har gennem mange år haft adskillige sager om asyl, familie sammenføring, opholdstilladelse m.v. og har derfor stort kendskab til området
 
Jeg har mødt adskillige gange i Flygtningenævnet og kender derfor procedurene for sagsbehandlingen i flygtningenævnet.
 
Det er meget svært at få asyl i Danmark og det er derfor vigtig at få rådgivning så hurtigt som muligt.
 
Udlændingestyrelsen vurderer hvert eneste ord der bliver sagt og sammenholder det med hvad der tidligere er sagt i sagen. Mange falder desværre i den fælde at de til 1. asyl samtale får oplysning om at denne samtale kun er en foreløbig og indledende samtale, og at der senere, og måske mange måneder senere, kommer en uddybende samtale.
 
Hvad asylansøgerne ofte ikke ved eller bliver oplyst om er, at deres udtalelser under disse samtaler bliver sammenholdt ord for ord af udlændingestyrelsen og at asylansøgernes sager ofte bliver stemplet som utroværdige fordi der er forskelle i hvad asylansøgerne har fortalt under de 2 asylsamtaler.
 
Det sker desværre ofte fordi asylansøgerne under 1. samtale har en naturlig mistro til myndighederne på grund af deres oplevelser i hjemlandet og kun svarer på det de bliver spurgt om og tror at de så senere for lejlighed til at svare på spørgsmål under anden asylsamtale.
 
Ved udlændingestyrelsens vurdering om der skal gives asyl viser det sig så ofte, at der gives afslag på asyl fordi asylansøgeren ikke har fortalt det samme under begge asylsamtaler.
 
Det er derfor vigtigt at kontakte advokat Kaare Kristensen så hurtigt som muligt så du som asylansøger bliver advaret mod fælderne. Det samme gælder ved behandling af bl.a. familiesammenføringssager.
 
Tro ikke det er let. Søg derfor rådgivning.
 
Området er desværre præget at dårlige rådgivere. Mange af mine klienter har troet på landsmænd eller andre udlændinge, som har slået sig op som juridiske rådgivere og kræver store betalinger forud. Disse såkaldte rådgivere udnytter ofte deres kunders tillid og har oftest ikke den nødvendige erfaring til at føre den slags sager. Jeg har efterhånden haft rigtig mange sager som er blevet fejlbehandlet på grund af disse såkaldte juridiske rådgiver, og ofte er det umuligt at rette op på denne forkerte rådgivning.
 
Søg derfor rådgivning hos os så hurtigt som muligt, så du kan få den rigtige rådgivning fra start til slut.
 
Vi anvender kun gode tolke, som har tolke erfaring, og søger altid for at få en tolk som taler samme modersmål som klienten.
 
Jeg fører sager og kommer over hele landet i forbindelse med behandling af asyl og udlændinge sager.

Asyl- og udlændinge ret er kompliceret og kræver stor viden på området. Jeg har gennem mange år haft adskillige sager om asyl, familie sammenføring, opholdstilladelse m.v. og har derfor stort kendskab til området
 
Jeg har mødt adskillige gange i Flygtningenævnet og kender derfor procedurene for sagsbehandlingen i flygtningenævnet.
 
Det er meget svært at få asyl i Danmark og det er derfor vigtig at få rådgivning så hurtigt som muligt.
 
Udlændingestyrelsen vurderer hvert eneste ord der bliver sagt og sammenholder det med hvad der tidligere er sagt i sagen. Mange falder desværre i den fælde at de til 1. asyl samtale får oplysning om at denne samtale kun er en foreløbig og indledende samtale, og at der senere, og måske mange måneder senere, kommer en uddybende samtale.
 
Hvad asylansøgerne ofte ikke ved eller bliver oplyst om er, at deres udtalelser under disse samtaler bliver sammenholdt ord for ord af udlændingestyrelsen og at asylansøgernes sager ofte bliver stemplet som utroværdige fordi der er forskelle i hvad asylansøgerne har fortalt under de 2 asylsamtaler.
 
Det sker desværre ofte fordi asylansøgerne under 1. samtale har en naturlig mistro til myndighederne på grund af deres oplevelser i hjemlandet og kun svarer på det de bliver spurgt om og tror at de så senere for lejlighed til at svare på spørgsmål under anden asylsamtale.
 
Ved udlændingestyrelsens vurdering om der skal gives asyl viser det sig så ofte, at der gives afslag på asyl fordi asylansøgeren ikke har fortalt det samme under begge asylsamtaler.
 
Det er derfor vigtigt at kontakte advokat Kaare Kristensen så hurtigt som muligt så du som asylansøger bliver advaret mod fælderne. Det samme gælder ved behandling af bl.a. familiesammenføringssager.
 
Tro ikke det er let. Søg derfor rådgivning.
 
Området er desværre præget at dårlige rådgivere. Mange af mine klienter har troet på landsmænd eller andre udlændinge, som har slået sig op som juridiske rådgivere og kræver store betalinger forud. Disse såkaldte rådgivere udnytter ofte deres kunders tillid og har oftest ikke den nødvendige erfaring til at føre den slags sager. Jeg har efterhånden haft rigtig mange sager som er blevet fejlbehandlet på grund af disse såkaldte juridiske rådgiver, og ofte er det umuligt at rette op på denne forkerte rådgivning.
 
Søg derfor rådgivning hos os så hurtigt som muligt, så du kan få den rigtige rådgivning fra start til slut.
 
Vi anvender kun gode tolke, som har tolke erfaring, og søger altid for at få en tolk som taler samme modersmål som klienten.
 
Jeg fører sager og kommer over hele landet i forbindelse med behandling af asyl og udlændinge sager.

KONTAKT OS I DAG HVIS DU HAR NOGEL SPØRGSMÅL, DET KOSTER IKKE NOGET...

KONTAKT OS I DAG HVIS DU HAR NOGEL SPØRGSMÅL, DET KOSTER IKKE NOGET...

KONTAKT OS I DAG HVIS DU HAR NOGEL SPØRGSMÅL, DET KOSTER IKKE NOGET...

97 12 62 11

97 12 62 11

97 12 62 11

97 12 62 11

97 12 62 11

Kontakt os i dag til en uforpligtende dialog om dine juridiske udfordringer

Kontakt os i dag til en uforpligtende dialog om dine juridiske udfordringer

Kontakt os i dag til en uforpligtende dialog om dine juridiske udfordringer

Kontakt os i dag til en uforpligtende dialog om dine juridiske udfordringer

Kontakt os i dag til en uforpligtende dialog om dine juridiske udfordringer

KONTAKT OS

+45  97 12 62 11 

+45  97 12 62 11 

+45  97 12 62 11 

info@advokatkaarekristensen.dk

info@advokatkaarekristensen.dk

info@advokatkaarekristensen.dk

KONTORETS TELEFONTID

TELEFONTID

TELEFONTID

Mandag - Torsdag 8-16 

Mandag - Torsdag 8-16 

Fredag 8-14

Fredag 8-14

ADRESSE

ADRESSE

Advokat Kaare Kristensen 

Advokat Kaare Kristensen 

Silkeborgvej 37

Silkeborgvej 37

7400 Herning

7400 Herning